122

מאמרים וקישורים

מאמר שכתבתי על הרקע ההיסטורי של הגישה, העקרונות הפילוסופיים והמעבר לפסיכותרפיה: 
 http://www.smkb.ac.il/existentialistic-consultation/articles 


רונלד לאינג, פסיכיאטר אקזיסטנציאליסט
http://www.e-mago.co.il/e-magazine/laing.html


אקזיסטנציאליזם בויקיפדיה
http://he.wikipedia.org/wiki/%D7%90%D7%A7%D7%96%D7%99%D7%A1%D7%98%D7%A0%D7%A6%D7%99%D7%90%D7%9C%D7%99%D7%96%D7%9D